SEDIUL ISU HUNEDOARA VA FI REABILITAT ENERGETIC ȘI MODERNIZAT, PROIECT FINANȚAT PRIN PNRR

SEDIUL ISU HUNEDOARA VA FI REABILITAT ENERGETIC ȘI MODERNIZAT, PROIECT FINANȚAT PRIN PNRR

                                                                                                        Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Iancu de Hunedoara”, al județului Hunedoara, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, implementează proiectul “Reabilitarea energetică și modernizare sediu al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara”, nr. C5-B2.1.b-112, investiție ce beneficiază de finanțare alocată prin Apelul de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, și din fonduri naționale.

Contractul de finanțare a fost semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2-Schema de Granturi pentru eficientă energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B. 1 – Renovarea integrată (renovare energetică moderată) a clădirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1.

Obiectivul general al proiectului este aducerea clădirii la parametrii de siguranță și stabilitate proiectați, reducerea cheltuielilor cu utilitățile, precum și reducerea cu peste 56,82% a consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon.

Implementarea proiectului se va realiza cu respectarea principiului ”Do No Significant Harm” (DNSH), astfel cum este prevăzut de art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, astfel făcându-se trecerea la un fond construit rezilient și verde.

Valoarea totală a Proiectului este de 7.240.091,81 lei, din care 5.010.710,00 lei valoarea eligibilă din PNRR și 800.029,33 lei valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, data de început a proiectului fiind 14.12.2022, iar data de finalizare 14.12.2025.

Date de contact

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara

Strada George Coșbuc, nr. 26, Municipiul Deva

Telefon: 0254/214220; /214221, Fax: 0254/211212

 

 

Sari la conținut