PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA!

PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA!

În fiecare an, în sezonul rece, ne confruntăm cu incendiile produse din cauza coșurilor de fum necurățate, defecte sau neizolate corespunzător față de materialele combustibile.

Fii responsabil! Familia ta are nevoie și de siguranță, nu doar de căldură!

Măsuri de prevenire a incendiilor la instalarea şi exploatarea coşurilor şi burlanelor pentru evacuarea fumului:

– coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie;

– coşurile de fum se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;

– în podurile caselor, coşurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt materiale combustibile;

– coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor cu 25 cm; în spaţiul dintre coşuri şi planşee se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;

– la trecerea prin acoperişuri se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm între faţadele exterioare ale zidăriilor coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişurilor;

– coşurile de fum vor fi prevăzute cu uşiţe pentru curăţate;

– coşurile aflate în apropierea materialelor combustibile (depozite de furaje, păduri etc) sau cele situate pe acoperişuri combustibile, vor fi prevăzute cu site sau grătare pentru reţinerea scânteilor;

– se interzice încastrarea elementelor combustibile ale acoperişurilor, planşeelor etc. în coşurile de evacuare a fumului;

– se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze, la canalele de fum care deservesc şi focare cu combustibil solid sau lichid;

– în spaţiile cu pericol de incendiu şi explozie, nu se folosesc burlane din tablă pentru evacuarea fumului;

Informare şi Relaţii Publice

Sari la conținut