Controale și activități de informare preventivă

Controale și activități de informare preventivă

În luna aprilie a.c., specialiştii Inspecţiei de Prevenire din cadrul I.S.U. Hunedoara au desfăşurat 69 activităţi de informare şi educaţie preventivă la operatorii economici, instituţii publice și spații de agrement din județ. Cu ocazia acestor vizite, s-au diseminat 15.528 materiale informative și s-a discutat deschis despre modul de comportare ce trebuie adoptat în timpul unor situații de urgență, cât și despre riscurile iminente generate de nerespectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

De asemenea, tot pe parcursul lunii aprilie, colegii noștri au efectuat 55 de controale la unităţi de cult, învățământ, sănătate, comerţ, producţie etc.

Printre neregulile cel mai des întâlnite pe linia respectării normelor legale referitoare la apărarea împotriva incendiilor au fost cele legate de exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor electrice, blocarea căilor de evacuare cu diferite materiale şi neefectuarea verificării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi a instalaţiilor electrice.

Neconformitățile identificate în teren au fost sancționate cu amenzi în valoare de 210.400 lei, precum și cu 61 avertismente.

În continuare, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Hunedoara vor desfășura permanent activități orientate spre siguranța cetățenilor, informarea preventivă și conștientizarea riscurilor de către cetățeni fiind prima noastră „armă” în lupta cu incendiile sau cu alte evenimente ce v-ar putea pune viața în pericol.

Informare şi Relaţii Publice

Sari la conținut