Controale și activități de informare preventivă  în perioada ianuarie – martie 2024

Controale și activități de informare preventivă în perioada ianuarie – martie 2024

În primul trimestru al acestui an, specialiştii Inspecţiei de Prevenire din cadrul ISU Hunedoara au desfăşurat 193 activităţi de informare şi educaţie preventivă la operatori economici, instituţii publice și localități din județ, fiind instruite în domeniul situațiilor de urgență 4.563 de persoane.

Totodată, cu prilejul diferitelor acțiuni cum ar fi ”Ziua porților deschise” sau prin intermediul punctelor de informare preventivă și a lecțiilor dechise, alte aproape 3.000 de persoane s-au familiarizat cu comportamentul ce trebuie adoptat înaintea, în timpul și după producerea unor situații de urgență, cât și cu riscurile iminente ce pot fi generate de nerespectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. Cu aceste ocazii, au fost diseminate 32.956 materiale informative constând în flyere, pliante sau afișe în care sunt prezentate principalele măsuri de siguranță pentru diferite riscuri.

Pe de altă parte, pe parcursul primelor trei luni, colegii noștri au efectuat 114 controale pe linia apărării împotriva incendiilor la unităţi de alimentație publică, turism, învățământ, sănătate, comerţ, asistență socială etc, fiind identificate 501 neconformități. Dintre acestea, 294 au fost soluționate în timpul inspecțiilor. Deficiențele constatate au fost sancționate contravențional prin 385 avertismente și 117 amenzi în cuantum total de 862.600 lei.

Printre neregulile cel mai des întâlnite privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor au fost cele legate de exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor electrice, blocarea căilor de evacuare cu diferite materiale şi neefectuarea verificării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi a instalaţiilor electrice.

Reiterăm faptul că funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu reprezintă o încălcare a legii, iar răspunderea revine exclusiv deținătorilor respectivelor construcții.

În timpul controalelor, inspectorii de prevenire au acordat asistență tehnică de specialitate în 249 de cazuri, în principal pe segmentele avizare –autorizare și prevenirea incendiilor și au organizat 27 de exerciții de alarmare, evacuare și intervenție în cazul producerii unui incendiu, la care au participat în total 166 de persoane.

O altă măsură de sprijin a fost dispusă la începutul acestui an pentru identificarea și înlăturarea eventualelor riscuri generatoare de incendii, sens în care personalul subunităților de intervenție a desfășurat acțiuni de recunoaștere în teren la obiectivele cu destinația turism și alimentație publică.

De asemenea, în perioada menționată, ISU Hunedoara a înregistrat 109 solicitări pentru avizare- autorizare, cele mai multe fiind pentru emiterea avizului de securitate la incendiu, autorizației de securitate la incendiu și a punctelor de vedere.

Reamintim faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2024, procesul de avizare/autorizare a fost optimizat, iar inspectoratele pentru situații de urgență primesc în format electronic documentațiile și răspund solicitanților în același format.

 În perioada imediat următoare, în contextul apropierii Sărbătorilor Pascale, o atenție deosebită va fi acordată obiectivelor de cult unde se preconizează un aflux mare de participanți la slujbele religioase, construcțiilor destinate cazării persoanelor în incinta mănăstirilor, precum și operatorilor economici ce desfășoară activități în zonele turistice.

Important de menționat este că acțiunile de prevenire nu vizează doar aplicarea sancțiunilor, ci au ca scop asigurarea respectării permanente a regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Prin responsabilizarea tuturor factorilor implicați contribuim la creșterea gradului de siguranță a cetățenilor în orice situație de urgență.

Mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire sau în situații de urgență https://fiipregatit.ro sau prin descărcarea gratuită a aplicației DSU, din App Store sau Google Play.

Subofiţer Informare şi Relaţii Publice

Sari la conținut