Bilanțul Inspecției de Prevenire pentru luna ianuarie 2024

Bilanțul Inspecției de Prevenire pentru luna ianuarie 2024

În luna ianuarie a.c., specialiştii Inspecţiei de Prevenire din cadrul I.S.U. Hunedoara au desfăşurat 21 activităţi de informare şi educaţie preventivă la operatori economici și instituţii publice din județ. Cu ocazia acestor vizite, s-a discutat deschis despre modul de comportare ce trebuie adoptat în timpul unor situații de urgență, cât și despre riscurile iminente generate de nerespectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

De asemenea, în această lună, colegii noștri au efectuat 21 de controale, în urma cărora au fost identificate 132 deficiențe, 39 dintre acestea fiind soluționate în timpul inspecțiilor. În consecință, au fost aplicate 129 de sancțiuni contravenționale astfel:

  • 102 avertismente
  • 27 amenzi contravenționale în cuntum de 259.500 lei

Pe parcursul controalelor s-au acordat 61 asistențe tehnice de specialitate, dintre care 19 – pe segmentul avizare –autorizare și 42 – pentru prevenirea incendiilor.

Astfel de controale se organizează periodic, urmărindu-se cu prioritate, fără a se limita la acestea următoarele aspecte:

-Respectarea capacității maxime de utilizatori;

-Funcționarea din punct de vedere al autorizării privind securitatea la incendiu;

-Respectarea cerințelor care au stat la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu;

-Asigurarea condițiilor de evacuare a utilizatorilor.

În perioada menționată, activitatea de avizare – autorizare s-a concretizat prin rezolvarea a 56 de solicitări după cum urmează:

  • 11 solicitări emitere aviz de securitate la incendiu
  • 7 solicitări emitere autorizație de securitate la incendiu
  • 11 avize amplasare în parcelă
  • 6 avize de acces la drumurile publice
  • 3 puncte de vedere PUG/PUZ/PUD
  • 18 solicitări emitere punct de vedere cu privire la neîncadrarea în prevederile HG 571/2016

Totodată, au fost soluționate 7 petiții referitoare la apărarea împotriva incendiilor și la domeniul avizare – autorizare.

Inspectorii de prevenire din cadrul ISU Hunedoara vor continua aceste activități de control și informare preventivă, întrucât siguranța cetățenilor și prevenirea situațiilor de urgență, reprezintă principalele obiective ale instituției noastre.

Nu uitați!

Situațiile de urgență pot fi evitate printr-un comportament preventiv!

Informare şi Relaţii Publice

Sari la conținut