INTENSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE PREVENTIVĂ

INTENSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE PREVENTIVĂ

INTENSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE PREVENTIVĂ

Conform hotărârii nr. 14 din 24.03.2023 – privind măsurile de reducere a riscului de incendiu la vegetația uscată și fondul forestier, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara a decis interzicerea arderii miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale pe raza județului Hunedoara, indiferent de forma de proprietate a terenului.

În acest sens a fost elaborat un plan de acțiune pentru reducerea riscului de incendii produse la fondul forestier, mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale pe teritoriul judeţului nostru.

Pentru diminuarea numărului de arderi şi implicit a pagubelor rezultate, precum şi aplicarea măsurilor coercitive în situaţia constatării neîndeplinirii obligaţiilor de către persoanele fizice şi juridice, sunt intensificate acţiunile în teren desfăşurate de către personalul ISU Hunedoara în colaborare cu reprezentanţi/specialişti din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Gărzii Naţionale de Mediu.

Mai mult, cadrele ISU Hunedoara desfășoară o serie de acțiuni de informare și conștientizare a populației asupra riscului generat de incendiile de vegetație precum: acțiuni de patrulare în zonele/localitățile unde se preconizează/se înregistrează incendii de vegetație cu implicarea activă a Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, postări periodice pe rețelele sociale a regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor, diseminarea de materiale de informare preventivă la gospodăriile cetățenești, continuarea campaniilor de informare a populației pe posturile radio prin difuzarea spoturilor audio privind interdicția arderii vegetație uscate.

Vă informăm pe această cale asupra faptului că în primele trei luni ale acestui an, pompierii hunedoreni au fost solicitati pentru localizarea și stingerea a 87 incendii de vegetație uscată, care au afectat peste 100 de hectare de teren.

ATENȚIE!

Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice şi de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru persoanele juridice.

Un regim sancţionator distinct este stabilit pentru arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice, faptă care constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă a fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

FIȚI RESPONSABILI!

OPRIȚI ARDERILE DE VEGETAȚIE USCATĂ!

 

Sari la conținut