Cariera

Modificare anunț-Subofițer tehnic principal-Financiar

Modificare anunț- Subofițer tehnic principal-Serviciu Resurse Umane

Modificare anunț – Subofițer operativ principal- Inspecția de prevenire

Modificare anunț – Subofițer administrativ principal – Serviciu Logistic Tehnic

Modificare anunț – Ofițer Specialist I Serviciu Logistic-Patrimoniu Imobiliar

Lista candidati respinsi subofiteri concurs Logistica

Lista candidati respinsi subofiteri concurs Inspectia de Prevenire

Lista candidati respinsi subofiteri concurs Financiar

Lista candidati respinsi subofiteri concurs Serviciul Resurse Umane

Lista candidati respinsi ofiteri concurs Logistica

Lista candidati respinsi concurs ofiteri Inspectia de Prevenire – Avizare – Autorizare

Anunț evaluare pshihologică post vacant comandant detașament I – Detașament Petroșani

Modificare anunt ofiter specialist II – Inspectia de prevenire – Avizare-Autorizare

Modificare anunt ofiter specialist I – Serviciu Logistic – Patrimoniu imobiliar

Modificare anunt subofiter administrativ principal – Serviciul Logistic – Tehnic

Modificare anunt subofiter tehnic principal – Financiar

Modificare anunt subofiter operativ principal – Inspectia de prevenire – Control si activitati preventive

Modificare anunt subofiter tehnic principal – Serviciul Resurse Umane

Rezultate examen psihologic ca urmare a testarii psihologice desfasurate in data de 19.11.2018

Anunt concurs Comandant Detasament I Petrosani (incadrare sursa interna)

Descarca – Tipizate_format_editabil

Anunt testare psihologica pentru posturi scoase la concurs (incadrare directa)

Completare anunt subofiter tehnic principal – Serviciul Resurse Umane

Completare anunt subofiter operativ principal – Inspectia de prevenire – Control si activitati preventive

Completare anunt subofiter tehnic principal – Financiar

Completare anunt subofiter administrativ principal – Serviciul Logistic – Tehnic

Completare anunt ofiter specialist I – Serviciu Logistic – Patrimoniu imobiliar

Completare anunt ofiter specialist II – Inspectia de prevenire – Avizare-Autorizare

Completare anunt subofiţer administrativ principal – Serviciului Logistic-Tehnic

Completare anunt concurs ofiter specialist I – Serviciul Logistic – Patrimoniu imobiliar

Anunt concurs subofiter administrativ principal – Serviciul Logistic-Tehnic

Tipizate dosar recrutare in format editabil

Anunt concurs subofiter tehnic principal – Financiar

Anunt concurs ofiter specialist II – Inspectia de Prevenire — Avizare-Autorizare

Anunt concurs subofiter tehnic principal – Serviciul Resurse Umane

Anunt concurs subofiter operativ principal – Inspectia de Prevenire – Control si Activitati Preventive

Anunt concurs ofiter specialist I – Serviciu Logistic – Patrimoniu imobiliar

Anunt admitere Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti – sesiunea ianuarie 2019